O mně

O mně

Již od roku 2001, od ukončení studia na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně, se zabývám projekční a inženýrskou činností.

Zpracuji pro Vás dokumentaci všech stupňů – od studie dle Vašich požadavků, až po prováděcí dokumentaci včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, dále pak zastupování investorů před stavebním úřadem.

Snažím se splnit Vaše představy a požadavky na projekt, společně s efektivním vynaložení finančních prostředků a s využitím aktuálních technologických zásad a způsobu provádění, které jsou podloženy realizací řady projektů.